Verdeling van vermogen

Een van de zaken die bij een echtscheiding geregeld moeten worden is de verdeling van goederen en schulden.

Het uitgangspunt voor de verdeling van het vermogen is de juridische vermogenspositie. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld?

De vermogensbestanddelen die verdeeld kunnen worden zijn:

Woning
De woning is vaak het belangrijkste vermogensbestanddeel bij de verdeling van het vermogen. Los van de praktische problemen rond de verdeling, wie blijft erin wonen, en wie kan het financieren, spelen fiscale aspecten een rol.

Lijfrentepolis(sen)
Een lijfrente heeft een bepaalde waarde. De polis en daarmee de waarde moet verdeeld worden. Bij de het verrekenen van de polis moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitkeringen belast zijn.

Kapitaalverzekeringen
Een kapitaalverzekering heeft een bepaalde waarde. De kapitaalverzekering kan zijn afgesloten in combinatie met uw hypothecaire financiering of kan een polis zijn met een andere bestemming. Afhankelijk van de soort en bestemming moet worden beoordeeld hoe de waarde moet worden verdeeld of verrekent.

Onderneming
Als de onderneming verdeeld of verrekend moet worden, is het de vraag welke waarde de onderneming heeft. Hiermee moet met diverse fiscale en juridische aspecten rekening worden gehouden.

Overige vermogensbestanddelen: