Waar moeten wij aan denken bij een echtscheiding?

- door
 • Wat heeft u vastgelegd

Bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn een heleboel (financiele) zaken wettelijk geregeld als je gaat scheiden. Kijk - als je samenwoont en uit elkaar gaat - in je samenlevingscontract welke afspraken je hebt gemaakt.

 • Partneralimentatie

Bij scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de ene ex-partner soms recht op partneralimentatie. Dit kan zo zijn als de een meer verdiende dan de ander. Samenwonenden betalen geen partneralimentatie als ze uit elkaar gaan.

 • Verdeel je pensioen

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft de een in principe recht op de helft van het pensioen van de ander dat is opgebouwd in de tijd dat jullie samen waren. Geef de scheiding door aan je pensioenfonds. Dat zorgt dan dat het pensioen wordt verdeeld. Als jullie samenwoonden, dan hoef je je pensioen niet te verdelen. Geef wel aan je pensioenfonds door dat je geen partner meer hebt.

 • Gezamenlijke woning? Neem contact op met de hypotheekverstrekker of de verhuurder

Als je samen met je ex-partner een koophuis hebt, en een van jullie blijft in het huis wonen, dan moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Dit gebeurt uiteindelijk bij de notaris, maar je moet contact opnemen met je hypotheekverstrekker. Als het huis meer of minder waard is geworden, dan deel je de winst of het verlies. Woonden jullie in een huurwoning? Kijk dan in het huurcontract wat je moet doen in het geval van een scheiding.

 • Check de gevolgen voor je belastingaangifte en - teruggave

Uit elkaar gaan, kan gevolgen hebben voor het fiscaal partner. Het is dan verstandig om voorlopige teruggave aan te vragen of je voorlopige teruggave te wijzigen via belastingdienst. Betaal je partneralimentatie, dan kun je deze aftrekken van je aangifte.

 • Heb je recht op toeslagen?

Als je uit elkaar gaat, kan het zijn dat je recht hebt op toeslagen. Als jij of je ex-partner al toeslagen ontving, dan moet je het feit dat je uit elkaar bent doorgeven aan de Belastingdienst (dit hoeft alleen bij samenwonen; bij huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente het door aan de Belastingdienst).

 • Maak een nieuwe begroting

Als gevolg van je scheiding verandert je financiele situatie waarschijnlijk drastisch. Maak een nieuw overzicht van je inkomsten en uitgaven. Uw financieel adviseur kan daar mee helpen.

 • Verdeel de gezamenlijke rekeningen

Maak een lijst van (gezamenlijke) rekeningen en noteer het saldo op deze rekeningen op de datum dat je gaat scheiden. Bepaal wie welke rekeningen houdt en welke rekeningen worden opgeheven. Vraag bij je bank na hoe je de rekeningen op een naam zet. Check ook welke automatische betalingen en incasso's jullie hebben zet deze stop of pas ze aan als dat kan.

 • Welke verzekeringen hebben jullie samen?

Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet gebeuren. Soms is het voldoende om de naam op de verzekering te veranderen. Maar in andere gevallen - vooral bij levensverzekeringen - is het ingewikkelder.

 • Verdeel bezittingen en schulden

Maak afspraken over het verdelen van gezamenlijke bezittingen en schulden.

 • Leg je afspraken vast in een echtscheidingsconvenant

De afspraken die je maakt kun je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit kun je ook gebruiken als je samenwoonde. Bij een echtscheiding en geregistreerd partnerschap met kinderen beslist de rechter uiteindelijk over de scheiding. Je kunt gebruik maken van de diensten van een financieel adviseur . Het ontbinden van een samenlevingscontract gebeurt meestal bij een notaris.

 • Kinderalimentatie

Totdat je kinderen 21 jaar zijn, heb je onderhoudsplicht. Tot en met hun 18e heb je te maken met kinderalimentatie. Je kunt met je ex-partner de hoogte van de alimentatie bepalen. De rechter stelt het bedrag uiteindelijk vast.

 • Ouderschapsplan

Als je samen kinderen hebt, moet je verplicht een ouderschapsplan maken, waarin je afspraken opschrijft die je met je ex-partner maakt over de kinderen. Bijvoorbeeld over wie wat betaalt en over kinderalimentatie.

 • Inkomensregelingen

De tegemoetkomingen voor schoolkosten, heffingskortingen, kindgebonden budget en huurtoeslag gaan naar een ouder. Hetzelfde geldt voor de kinderbijslag. Neem afspraken die je hierover maakt op in het ouderschapsplan.

 • Co-ouderschap

Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen.