Samen of apart belastingaangifte doen?

- door

Voorheen hebt u waarschijnlijk samen met uw ex-partner belastingaangifte gedaan. Dit mag als u getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt. U bent dan fiscale partners en kunt in uw belastingaangifte inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.

Maar een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenwonen stopt vaak in de loop van een jaar. Hoe zit het dan?

U kunt ervoor kiezen nog het hele jaar fiscale partners te zijn. Dat heeft als voordeel dat u uw inkomsten en aftrekposten dat jaar nog gunstig kunt verdelen.

Wanneer mag u nog samen als fiscale partners belastingaangifte doen?

Fiscaal partnerschap stopt zodra u het scheidingsverzoek of het verzoek om het geregistreerd partnerschap te ontbinden, indient en niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In dat jaar kunt u er nog samen voor kiezen om als fiscale partners uw belastingaangifte in te vullen. In het jaar daarna mag dat niet meer.

Woont u samen en bent u fiscale partners? Dan stopt het fiscaal partnerschap zodra u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Ook daarvoor geldt dat u in dat jaar nog kunt kiezen om fiscale partners te zijn.

Moeten we als fiscale partners 1 belastingaangifte invullen, of kan dat apart?

Het makkelijkst is om samen digitaal aangifte te doen. Maar het kan ook apart van elkaar.

U moet als fiscale partners wel overleggen hoe u de aangifte invult. Sommige inkomsten en aftrekposten mag u gunstig verdelen. Iedere verdeling mag, maar zorg ervoor dat de totale verdeling niet meer is dan 100%. Inkomsten zijn bijvoorbeeld: de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3) en inkomsten uit de eigen woning.

Let op!

Als u inkomsten en aftrekposten verdeelt en niet samen aangifte doet, moet u beide aangiften toch samen met uw beide DigiD's ondertekenen. Dit geldt ook als u aangifte doet over een eerder jaar waarin u het hele jaar fiscale partners was.

Wij willen niet meer samen aangifte doen.

Dan doet u ieder voor zich aangifte. Ook over de periode dat u nog wel fiscale partners was.

U geeft in uw eigen aangifte alleen uw eigen inkomsten en aftrekposten op. Want u mag inkomsten en aftrekposten van u en uw ex niet meer verdelen.

Hebt u bijvoorbeeld samen een eigen woning? Dan geeft u in uw aangifte aan dat u voor 50% eigenaar bent. Betaalt ieder de helft van de rente? Dan geeft u de helft van de betaalde rente aan.