Partneralimentatie

- door

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Hoe werkt het?

Wanneer ontvang of betaal ik partneralimentatie?

Als u geen of nauwelijks inkomen heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u daarvoor getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd.

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

Bedrag vaststellen

U kunt zelf samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een mediator. Ook de rechter kan een uitspraak doen.

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt de rechter niet alleen naar de cijfers. Hij kijkt ook naar uw situatie. De rechter beoordeelt of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen. Het gaat er niet om of dit ook echt gebeurt. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken? Dan houdt de rechter daar rekening mee.

Verzekeringen, leningen en pensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor andere zaken. Denk aan de verzekeringen en leningen die u tijdens uw huwelijk heeft afgesloten. Ook heeft een scheiding gevolgen voor de hypotheek en uw pensioen. Deze zaken moeten onderling worden verdeeld.

Vaak zijn beide partners aansprakelijk voor gezamenlijke schulden. Dit heet ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’. Bij een scheiding eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid niet. Ook niet door een scheidingsconvenant. Houd hier rekening mee als u de alimentatie vaststelt.

Bijstand

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen. Ook als u heeft afgesproken om af te zien van partneralimentatie kan de gemeente proberen om een deel van de bijstandsuitkering te verhalen.

Alimentatie en belasting

De partner die partneralimentatie ontvangt, moet hier belasting over betalen. De partner die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang loopt de partneralimentatie?

Om te bepalen hoe lang de partneralimentatie betaald moet worden, is het belangrijk wanneer de scheiding is uitgesproken:

  • Is dit voor 1 juli 1994, dan geldt er geen wettelijke termijn.
  • Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter.
  • Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

12 jaar partneralimentatie krijgt u maximaal als u na 1 juli 1994 bent gescheiden.

Partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Is bij het bepalen van de alimentatie een bepaalde periode afgesproken? Dan vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet (meer)?

Dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. De alimentatieplichtige partner moet daar wel voor betalen, voor de ontvanger is het gratis. U kunt alleen een beroep doen op het lbio als:

  • De bijdrage is vastgesteld door de rechter.
  • Uw ex-partner het afgelopen half jaar minimaal één keer niet heeft betaald.