Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

- door

Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via rechter

Heeft u minderjarige kinderen? Dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Bij het verzoek moet u een ouderschapsplan meesturen. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding.

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat dat uw partner een kopie ontvangt van uw verzoekschrift. Dit doet uw advocaat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank.

Mediation bij beëindigen geregistreerd partnerschap

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u een mediator inschakelen. Mediation helpt u om samen met uw partner tot een oplossing te komen.

Inschrijving burgerlijke stand

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) moet ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen 3 maanden gebeuren. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

Beëindiging partnerschap definitief

Is de overeenkomst of beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Dan is het geregistreerd partnerschap beëindigd. U krijgt de overeenkomst of beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.