Echtscheiding: mijn eigen woning!?

- door

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor de eigen woning en financien. Wat kunt u verwachten?

Uitkopen of verkopen?

Als slechts één van u eigenaar is van het huis, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen.

Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: De woning verkopen of De ex-partner uitkopen.

Verkopen en overwaarde

Verkoopt u het huis en heeft u overwaarde? Dan krijgt u te maken met de bijleenregeling. Dit houdt in dat u de vrijgekomen overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop moet gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend.

Verkopen met restschuld

Bij verkoop kunt u met onderwaarde te maken krijgen. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder u beiden worden verdeeld.

Als een van beiden in het huis blijft wonen en er is - na taxatie - sprake van onderwaarde, dan vergoedt de vertrekkende ex-partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning én de onderwaarde.

Hypotheekrenteaftrek

Sluit u een nieuwe lening af om uw partner uit te kopen? Of neemt u het deel van de bestaande lening van uw partner over? In beide gevallen bent u verplicht om de nieuwe lening volledig en minimaal annuïtair af te lossen. Doet u dat niet, dan heeft u over (dat deel van) de lening geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Op uw eigen hypotheekdeel hoeft u voor het behoud van renteaftrek niet verplicht af te lossen, mits dat hypotheekdeel voor 1 januari 2013 is afgesloten.

Scheidingsregeling

Boedelverdeling duurt na een scheiding vaak nog enige tijd. Zolang de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning zelf niet is verkocht, zijn u en uw ex-partner beiden nog eigenaar van de woning.

Is de woning voor u geen hoofdverblijf meer? Dan komt u voor de inkomstenbelasting niet langer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst heeft speciaal hiervoor een scheidingsregeling.

Tijdens een periode van twee jaar kunt u de financiële zaken aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo kan het huis op een later tijdstip worden verkocht. Of door uw achterblijvende ex-partner geheel worden overgenomen. Na deze twee jaar wordt de woning voor u belast in box 3 en realiseert u (fictief) de overwaarde op uw deel van de woning. Bij aankoop van een nieuwe woning moet u hiermee rekening houden in verband met bijleenregeling .

Ex-partner betaalt niet mee

Als de hypotheek op naam van u beiden staat, bent u samen verantwoordelijk voor de betaling van hypotheeklasten. U kunt samen afspreken hoe u de lasten onderling verdeelt. Bij deze verdeling speelt mee wie van u beiden de woning bewoont en welk inkomen u en uw ex-partner hebben. Maar wat kunt u doen als uw ex-partner niet meer wil of kan betalen? Probeer in goed overleg een oplossing te vinden, eventueel met behulp van een mediator.