Blog

Echtscheiding: Wat kun je doen met alimentatie en pensioen? 09 nov 2018

Minimaal één op de drie huwelijken strandt tussentijds. Echtscheiding raakt veel mensen. Scheiden is een persoonlijk drama, dat emotioneel en financieel vaak een rollercoaster is, heftige tijden waarin gevoelens hoog opspelen, terwijl er ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen moeten worden genomen zoals over inkomen nu en inkomen later. In Jip en Janneketaal: heeft een van beide partners recht op alimentatie en hoe zit het met het pensioen?

Alimentatie

Bij alimentatie denken mensen vaak meteen aan partneralimentatie, maar dat is te kort door de bocht. Je hebt twee soorten alimentatie: voor de partner en voor de kinderen. De achterliggende gedachte is dat het gezin zoveel mogelijk de bestaande levensstijl kan blijven houden. Dat kinderen niet opeens niet meer op vakantie kunnen bijvoorbeeld of ineens veel minder kleren kunnen krijgen. Daarvoor zijn normen. Kinderalimentatie is...

Lees meer

Je pensioen en scheiden 09 mei 2017

Als je gaat scheiden moet je jullie bezittingen verdelen. Het gaat bijvoorbeeld om jullie huis en spaargeld, maar ook om het pensioen dat jullie hebben opgebouwd. Hier lees je op welke pensioenzaken je moet letten als je uit elkaar gaat. Verdelen van pensioen bij scheiding is ingewikkeld, vraag daarom altijd hulp van een expert.

"Regel bij een scheiding ook je pensioen"

AOW is individueel, dus niet verdelen

Iedereen die in Nederland woont bouwt automatisch AOW-pensioen op. Het recht op een AOW-uitkering is voor jouzelf, je hoeft het niet te verdelen. Ontvang je al AOW en ga je scheiden, dan krijg je als alleenstaande een hogere AOW-uitkering.

Verdelen werknemerspensioen

Bijna iedereen die een baan heeft bouwt via zijn werk werknemerspensioen op. Als je gaat scheiden wordt dit pensioen verdeeld. Het gaat dan om het pensioen dat jij of je partner heeft opgebouwd terwijl jullie samen waren....

Lees meer

Verrekening lijfrente bij echtscheiding 02 mei 2017

Bij de verdeling of verrekening van een lijfrente in geval van echtscheiding, kan er voor de ene ex-partner een belaste periodieke uitkering ontstaan en voor de andere ex-partner een persoonsgebonden aftrek.

Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. In Nederland zijn de meeste huwelijken in algehele gemeenschap van goederen gesloten. Als een dergelijke gemeenschap wordt ontbonden door echtscheiding, dan moet deze gemeenschap worden verdeeld. Veel mensen hebben in het verleden een of meerdere lijfrenten gesloten en deze zullen dan ook moeten worden verdeeld. Bij deze verdeling moet rekening worden gehouden met mogelijke fiscale consequenties van de verdeling dan wel verrekening van de lijfrenten.

Verdeling van de lijfrente De hoofdregel is dat bij verdeling van een lijfrente er sprake is van vervreemding. Dit heeft tot gevolg dat de in het verleden in aftrek gebrachte...

Lees meer

Hoe werkt kinderalimentatie? 28 mrt 2017

Gescheiden ouders moeten samen zorgen dat er genoeg geld is om te zorgen voor de kinderen. Daarom moet de ouder die het meest verdient vaak kinderalimentatie betalen aan de andere ouder. Vier vragen over kinderalimentatie.

Hoe wordt het alimentatiebedrag vastgesteld?

Ouders die uit elkaar gaan zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken. In dit plan staan ook de afspraken over de kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie kun je zelf berekenen met een rekenhulp op internet. Je kunt ook een officiële berekening laten maken via een echtscheidingsadviseur, maar dit is niet verplicht.

Hoe kun je kinderalimentatie berekenen?

Je kunt de kinderalimentatie berekenen op basis van de inkomsten van het gezin voor de scheiding en de inkomsten van jou en die van je ex-partner na de scheiding. Daarbij spelen persoonlijke omstandigheden een grote rol. Het gaat er bijvoorbeeld om of je...

Lees meer

Waar moeten wij aan denken bij een echtscheiding? 20 feb 2017

Wat heeft u vastgelegd

Bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn een heleboel (financiele) zaken wettelijk geregeld als je gaat scheiden. Kijk - als je samenwoont en uit elkaar gaat - in je samenlevingscontract welke afspraken je hebt gemaakt.

Partneralimentatie

Bij scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de ene ex-partner soms recht op partneralimentatie. Dit kan zo zijn als de een meer verdiende dan de ander. Samenwonenden betalen geen partneralimentatie als ze uit elkaar gaan.

Verdeel je pensioen

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft de een in principe recht op de helft van het pensioen van de ander dat is opgebouwd in de tijd dat jullie samen waren. Geef de scheiding door aan je pensioenfonds. Dat zorgt dan dat het pensioen wordt verdeeld. Als jullie samenwoonden, dan hoef je je pensioen niet te verdelen. Geef wel aan...

Lees meer

Periodiek verrekenbeding bij echtscheiding 03 feb 2017

Personen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd met een periodiek verrekenbeding en verrekening achterwege hebben gelaten, moeten bij echtscheiding alsnog verrekenen. Vaak betekent dit dat in feite moet worden afgerekend als ware sprake van gemeenschap van goederen dan wel een vorm van finaal verreken-beding. BW bepaalt dat het bij het einde van het huwelijk aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. Er wordt in dit verband wel gezegd dat het periodieke verrekenbeding wordt geconverteerd in een finaal verrekenbeding (dat ook bij echtscheiding werkt). Het economische resultaat van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding alsof gemeenschap van goederen kan hetzelfde zijn. De 'straf' op niet periodiek verrekenen ziet dus niet alleen op de onverdeeld gebleven besparing of vermogensaanwas tijdens het...

Lees meer

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden? 25 jan 2017

Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via rechter

Heeft u minderjarige kinderen? Dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Bij het verzoek moet u een ouderschapsplan meesturen. De procedure voor het...

Lees meer

Echtscheiding: mijn eigen woning!? 04 jan 2017

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor de eigen woning en financien. Wat kunt u verwachten?

Uitkopen of verkopen?

Als slechts één van u eigenaar is van het huis, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen.

Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: De woning verkopen of De ex-partner uitkopen.

Verkopen en overwaarde

Verkoopt u het huis en heeft u overwaarde? Dan krijgt u te maken met de bijleenregeling. Dit houdt in dat u de vrijgekomen overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop moet gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend.

Verkopen met restschuld

Bij verkoop kunt u met onderwaarde te maken krijgen. De woning brengt dan...

Lees meer

Hoe pas je kinderalimentatie aan 15 dec 2016

Veranderingen in de omstandigheden van jou of je ex-partner kunnen gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als een van jullie van baan verandert of (opnieuw) trouwt. Vier stappen die je kunt zetten om je kinderalimentatie aan te passen.

Reken opnieuw uit hoe hoog de kinderalimentatie zou moeten zijn

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Vraag advies van een adviseur

Betaal je volgens de berekening te veel, of ontvang je te weinig? Vraag dan advies. Je kunt via een echtscheidingsadviseur een officiële berekening laten maken. Overweeg voordat je advies inwint wel altijd eerst of het verschil alle...

Lees meer

Partneralimentatie 15 nov 2016

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Hoe werkt het?

Wanneer ontvang of betaal ik partneralimentatie?

Als u geen of nauwelijks inkomen heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u daarvoor getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd.

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

Bedrag vaststellen

U kunt zelf samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een mediator. Ook de rechter kan een uitspraak doen.

Bij het bepalen van...

Lees meer

Pensioen bij echtscheiding 01 nov 2016

Helft van de Nederlandse beroepsbevolking weet niet precies wat scheiding of baanverlies voor pensioen betekent

Uit onderzoek blijkt: 34% gescheiden mensen vindt pensioenverdeling na scheiding niet goed geregeld

De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek blijkt dat men niet of slechts globaal de financiële gevolgen kent van scheiding of werkloosheid op het pensioen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding is verdeeld. Het aantal echtscheidingen bedroeg in 2015 meer dan 36.000.

Bespreek pensioenverdeling bij scheiding

De verdeling van het pensioen komt bij 36% van de scheidingen niet aan de orde. Bij echtscheiding schakelt 73% van de stellen de ­hulp in van bijvoorbeeld een mediator of scheidingsadvocaat, maar...

Lees meer

Samen of apart belastingaangifte doen? 20 okt 2016

Voorheen hebt u waarschijnlijk samen met uw ex-partner belastingaangifte gedaan. Dit mag als u getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt. U bent dan fiscale partners en kunt in uw belastingaangifte inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.

Maar een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenwonen stopt vaak in de loop van een jaar. Hoe zit het dan?

U kunt ervoor kiezen nog het hele jaar fiscale partners te zijn. Dat heeft als voordeel dat u uw inkomsten en aftrekposten dat jaar nog gunstig kunt verdelen.

Wanneer mag u nog samen als fiscale partners belastingaangifte doen?

Fiscaal partnerschap stopt zodra u het scheidingsverzoek of het verzoek om het geregistreerd partnerschap te ontbinden, indient en niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In dat jaar kunt u er nog samen voor kiezen om als fiscale partners uw belastingaangifte in te vullen. In het jaar daarna...

Lees meer

Geen regres op ex-partner wegens het niet dragen van de hypotheekrente 24 jun 2016

M en V wonen samen. Zij hebben een woning in gemeenschappelijk eigendom, welke woning is belast met hypotheek. Medio 2014 verbreekt V de relatie en gaat elders wonen. M blijft in de gemeenschappelijke woning wonen en betaalt de hypothecaire termijnen. Partijen zijn het erover eens dat M de woning toebedeeld zal krijgen, maar verdeling heeft nog altijd niet plaatsgevonden.M verzoekt de rechtbank V te veroordelen tot betaling van de helft van de door hem voldane hypotheekrente. Dit bedrag kan, zo stelt M, verrekend worden met hetgeen V uit de verdeling van de overwaarde verkrijgt. Volgens M is V, aangezien zij er zelf voor heeft gekozen de woning te verlaten, verplicht om de helft van de hypotheekrente te voldoen. De woning is gezamenlijk eigendom en partijen hebben hier een gelijk aandeel in.M heeft gedurende 36 maanden de hypotheekrente alleen gedragen. V stelt dat het niet redelijk...

Lees meer

Fiscale aspecten kinderalimentatie 27 mei 2016

Kinderalimentatie is met ingang van 1 januari 2015 niet langer aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Wel is nu nog mogelijk de uitgaven die de alimentatiebetaler in de toekomst moet doen voor het levensonderhoud van zijn of haar kinderen op te geven als schuld in box 3. Vanaf 2017 mag de kinderalimentatie echter niet langer als schuld worden opgenomen.

Oude regeling Tot 1 januari 2015 was het mogelijk kinderalimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen op het belastbaar inkomen van de alimentatiebetaler. Dit was een forfaitair bedrag wat afhankelijk was van de hoogte van de kinderalimentatie en de leeftijd van het kind waarvoor alimentatie werd betaald. Omdat de betaalde kinderalimentatie forfaitair aftrekbaar was als persoonsgebonden aftrek, was het vanaf 2012 niet toegestaan de verplichting tot betaling van kinderalimentatie ook nog eens als schuld op te...

Lees meer

Scheiden en toch een overlijdensrisicoverzekering afsluiten 18 jan 2016

Het klinkt tegenstrijdig: een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, zodat uw ex-partner geld krijgt uitgekeerd wanneer u zou komen te overlijden. Toch kan het zinvol zijn. Met name wanneer u na de scheiding nog financieel afhankelijk van elkaar bent. Dat is bijvoorbeeld het geval als u samen met uw ex kinderen hebt. De achterblijvende ex-partner zal immers de volledige zorg voor de kinderen op zich moeten nemen. Dat betekent dat hij of zij meer kosten maakt. Niet alleen aan kleding en eten, maar bijvoorbeeld ook aan kinderopvang. Ook kan het een inkomstenverlies tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld omdat de ex-partner minder kan werken in verband met de toegenomen zorg voor de kinderen. Wanneer de ex-partner de volledige zorg voor de kinderen sowieso al droeg, betekent het overlijden van een ex-partner vaak het wegvallen van alimentatiegeld. Ook in dat geval, en wanneer u...

Lees meer